W3IT levererar säkerhetslösningar

W3IT har på mycket kort tid gjort flera affärer med prestigefyllda kunder inom säkerhetsområdet, Företag aktiva inom leverans av sk. samhällskritiska funktioner eller Infrastruktur börjar inse att man behöver ta rejäla omtag när det gäller säkerhet och skyddande av information, intrång, datastöld etc.
NIS direktivet som relativt omärkt har trätt i kraft inom EU från den 10 Maj 2018 ställer höga krav på denna typ av organisationer beträffande säkerhet.

Alla aktörer som sysslar med samhällskritiska tjänster måste vidta åtgärder för att få den säkerhetsstandard som NIS-direktivet kräver.
Det innebär bland annat
-skyddande av information
-incidenthantering,
-rapporteringsskyldigheter
-årlig uppföljning på säkerhetsanalyser
mm.

NIS kommer liksom GDPR att kunna utdöma viten om man inte följer direktivet, exakt hur stora belopp det rör sig om är i dagsläget oklart men troligen kommer det att röra sig om " ansenliga belopp"

Av säkerhetsskäl anger vi inte vilka bolag vi gör affärer med men det rör sig om stora bolag med höga säkerhetskrav aktiva inom ovanstående sektorer.
Vi hoppas naturligtvis att få göra ännu fler affärer och ser samarbetet med TosiBox som mycket viktigt i vårt arbete med att säkra upp kundernas miljöer och information.

Jonny Elvelin
VD, W3IT