RESERV SERVER I MOLNET

OM något skulle hända med din befintliga IT-Miljö som tex krypteringsvirus,
så gör det ofta att ditt data blir låst under en period eller i värsta fall förlorat.

Vår lösning på detta problem är en molntjänst som gör att vi tar en kopia av din miljö i molnet som både fungerar som backup samt som Reservmiljö.
Om något skulle hända kan vi inom ett fåtal minuter kan starta hela din ITmiljö i våran datahall och dina användare kan fortsätta att arbeta normalt.
Vi kallar funktionen för "Reservserver i molnet" men i själva verket kan det röra sig om flera olika servers med olika funktioner för dina användare.

Under den tid som det tar att återställa din ordinarie miljö till fungerande skick, arbetar dina användare som vanligt från "RESERV SERVERN"

Skulle du vilja slippa att ha dina servers hos dig, så kan vi när som helst ta över och sköta driften av dina system, helt utan långa konverteringar eller Moln projekt.

Kontakta oss idag så berättar vi hur det fungerar!
070-3325544
info@w3it.se