Konsultavtal

W3IT har fått förtroendet att leverera tjänster inom projektledning och driftstöd till Luleås Energi Elnät AB.
Uppdraget innefattar projektledning vid införande av nätverksinformations system samt verksamhetsstöd och utveckling.

Luleå Energi är ledande inom sin sektor med en tydlig målsättning att vara bäst i klassen, nära kunden, attraktiv som leverantör och att lita på i alla lägen.

Kompetens inom IT och processnära system är en av grunderna för W3IT och vi är mycket stolta över att få förtroendet i detta prestigeprojekt.
Uppdraget stärker W3IT men hjälper även kunden att bibehålla sin position som ledande inom sin sektor,
W3IT ser stora möjligheter att addera mervärde till kunden.

W3IT
Jonny Elvelin