Kameraövervakning företag

W3IT har sålt ett större övervakningssystem till ett av Norrlands mest framgångsrika företag, (av säkerhetsskäl anger vi inte namnet)
Kamerasystemen kommer bevaka anläggningar i Sverige och utomlands,

Funktioner som rörelse detektering, larm och inspelning ingår samt centraliserad övervakningscentral
där anläggningar, tillgångar och tillträden kan bevakas.
systemet har dygnet runt funktion genom mörkerseende och olika typer av larmsystem.