LÄNKAR

Teamviewer för installation på en dator ---- https://get.teamviewer.com/5a4fgx5
Teamviewer för snabbsupport ---- https://get.teamviewer.com/s4anq8h