W3IT levererar säkerhetslösningar

W3IT har på mycket kort tid gjort flera affärer med prestigefyllda kunder inom säkerhetsområdet, Företag aktiva inom leverans av sk. samhällskritiska funktioner eller Infrastruktur börjar inse att man behöver ta rejäla omtag när det gäller säkerhet och skyddande av information, intrång, datastöld etc.
NIS direktivet som relativt omärkt har trätt i kraft inom EU från den 10 Maj 2018 ställer höga krav på denna typ av organisationer beträffande säkerhet.

W3IT återförsäljare av säkerhetsutrustning från TOSIBOX

Finländska Tosibox Oy, som är specialiserade på säker dataöverföringteknik,
Tosibox VPN-lösning skapar en direkt och skyddad distansförbindelse, via den är det till exempel enkelt att hantera och övervaka industriutrustning utan utmanande tekniska installationer. Tosibox har verkat på den svenska marknaden sedan 2013.

RESERV SERVER I MOLNET

OM något skulle hända med din befintliga IT-Miljö som tex krypteringsvirus,
så gör det ofta att ditt data blir låst under en period eller i värsta fall förlorat.

Konsultavtal

W3IT har fått förtroendet att leverera tjänster inom projektledning och driftstöd till Luleås Energi Elnät AB.
Uppdraget innefattar projektledning vid införande av nätverksinformations system samt verksamhetsstöd och utveckling.

Luleå Energi är ledande inom sin sektor med en tydlig målsättning att vara bäst i klassen, nära kunden, attraktiv som leverantör och att lita på i alla lägen.

Kameraövervakning företag

W3IT har sålt ett större övervakningssystem till ett av Norrlands mest framgångsrika företag, (av säkerhetsskäl anger vi inte namnet)
Kamerasystemen kommer bevaka anläggningar i Sverige och utomlands,

Funktioner som rörelse detektering, larm och inspelning ingår samt centraliserad övervakningscentral
där anläggningar, tillgångar och tillträden kan bevakas.
systemet har dygnet runt funktion genom mörkerseende och olika typer av larmsystem.

HÖSTENS NYHETER

Tiden går fort! Hösten närmar sig och då passar en del på att förse sig med sånt som inte är deras..
vill du behålla dina saker så är ett övervakningssystem en enkel lösning.

Subscribe to W3IT Norrbotten AB RSS